Skal dine elever snart vælge ungdomsuddannelse? Få gratis besøg af to unge rollemodeller, der giver eleverne en unik præsentation af deres fag og deres vej til en erhvervsuddannelse.

Har du lyst til at fortælle andre unge om dit fag og inspirere dem i deres valg af ungdomsuddannelse? Som rollemodel holder du oplæg for elever i 7.-10. klasse om dit fag og din vej til en erhvervsuddannelse.

Alle rollemodellerne har forskellige historier, hverdage, ambitioner og drømme, men én ting har de til fælles: Den faglige stolhed, som de brænder for at videreformidle til andre unge, som snart skal vælge en ungdomsuddannelse.

BOOK ROLLEMODELLER

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) tilbyder udskolingsklasser i hele landet gratis besøg af unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne. Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse og hverdagen som lærling, udfordrer rollemodellerne elevernes uddannelsesvalg og bidrager til, at de unge vælger uddannelse på et oplyst grundlag.

FORÆLDREARRANGEMENT

Rollemodellerne holder også gerne oplæg til forældrearrangementer. Med historier om, hvordan de selv valgte ungdomsuddannelse, og hvordan det er at stå i lære, giver rollemodellerne forældre og elever inspiration til snakken om uddannelsesvalg.

OPSTARTSWEEKEND

Hvis du vil være rollemodel, skal du deltage i en opstartsweekend sammen med ca. 20 andre unge fra erhvervsuddannelserne. På weekenden lærer du:

  • at formidle din personlige historie
  • at holde oplæg for en skoleklasse
  • at gå i dialog om valget af uddannelse
  • at bruge power point til dit oplæg.

Samarbejdspartnere

Projektet har modtaget støtte fra: