Skal dine elever snart vælge ungdomsuddannelse? Få gratis besøg af to unge rollemodeller, der giver eleverne en unik præsentation af deres fag og deres vej til en erhvervsuddannelse.

Har du lyst til at fortælle andre unge om dit fag og inspirere dem i deres valg af ungdomsuddannelse? Som rollemodel holder du oplæg for elever i 7.-10. klasse om dit fag og din vej til en erhvervsuddannelse.

Alle rollemodellerne har forskellige historier, hverdage, ambitioner og drømme, men én ting har de til fælles: Den faglige stolhed, som de brænder for at videreformidle til andre unge, som snart skal vælge en ungdomsuddannelse.

BOOK ROLLEMODELLER

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) tilbyder udskolingsklasser i hele landet gratis besøg af unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne. Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse og hverdagen som lærling, udfordrer rollemodellerne elevernes uddannelsesvalg og bidrager til, at de unge vælger uddannelse på et oplyst grundlag.

FORÆLDREARRANGEMENT

Rollemodellerne holder også gerne oplæg til forældrearrangementer. Med historier om, hvordan de selv valgte ungdomsuddannelse, og hvordan det er at stå i lære, giver rollemodellerne forældre og elever inspiration til snakken om uddannelsesvalg.

TRÆNINGSWEEKEND

Hvis du vil være rollemodel, skal du deltage i en træningsweekend sammen med ca. 20 andre unge fra erhvervsuddannelserne. På weekenden lærer du:

  • at formidle din personlige historie
  • at holde oplæg for en skoleklasse
  • at gå i dialog om valget af uddannelse
  • at bruge power point til dit oplæg.

Samarbejdspartnere

Projektet har modtaget støtte fra:
 logo

I VILLUM FONDEN vil vi gerne bidrage til, at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed. Vi vil gerne bidrage til flere børn med stærk science-kapital. logo

I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for, at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Opsparingen på GI-kontoen og de fordelagtige lån er med til at give et godt økonomisk fundament for den enkelte udlejer, som skal vedligeholde og forbedre bygningerne. logo

Tietgen-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler vi ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.