Danmarks førende rollemodelprojekt får en stor pose penge og treårig forlængelse

Af Mille Neumann | 23. juni 2019 Mange grundskoleelevers uddannelsesvalg er præget af fordomme og manglende kendskab til erhvervsuddannelserne, der betragtes som et endeligt karrierevalg, der fastlåser dem. Denne myte er et problem for både den unge og for samfundet. Med en treårig forlængelse og 5 millioner kroner, skal rollemodeller fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) vise udskolingselever i hele landet, at det er fedt at være faglært.

EUD og EUX er en seriøs og attraktiv mulighed for de unge. Med det budskab, skal unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne nedbryde fordomme og bidrage til at flere vælger ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag. Støtten til den treårige forlængelse kommer fra Grundejernes Investeringsfond og VILLUM FONDEN. Projektet er en fortsættelse af et projekt der i 2016 startede som et pilotprojekt med støtte fra undervisningsministeriet, og i 2017 fik yderligere 2,6 millioner kroner i støtte af Nordea-fonden, til en toårig forlængelse.

”Rollemodellerne er med til at nedbryde de fordomme og myter vores elever på erhvervsskolerne alt for ofte møder, og som er med til at skabe et helt forkert billede af det at være lærling eller faglært. Med projektet vil vi blandt andet nedbryde fordommen om, at en erhvervsuddannelse er for ’de dumme’, og samtidig sikre at de elever der får høje karakterer i folkeskolen, også betragter en EUD eller EUX som en god mulighed,” siger formand for EEO, Maja Mørk.

Mange unge har begrænset kendskab til erhvervsuddannelserne og de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der findes. Mange har heller ikke mødt de elever, som brænder for deres fag og som med stor passion kan fortælle, hvorfor de er blevet lige netop klejnsmed, anlægsgartner eller procesoperatør.

”Hos EEO synes vi det er vigtigt at være med til at give de unge og deres forældre et indblik i, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. Rollemodellerne videreformidler deres faglige stolthed og giver indblik i hvorfor det er fedt at være faglært”, fortæller Maja Mørk.

 

Vi nedbryder fordomme

Rollemodellernes oplæg er et er et gratis tilbud til grundskoler i hele landet. En af de vejledere, der har brugt rollemodellerne i flere omgange er uu-vejleder Lone Olesen fra UU Sjælsø. Hun understreger vigtigheden i, at det er de unge, der selv er i gang med en erhvervsuddannelse, der fortæller grundskoleeleverne om det. Dette er afgørende for elevernes motivation for at høre budskabet, mener hun:

”Det er ung-ung-vejledning, der i al sin enkelhed gør meget større indtryk og eftertryk end hvis vejledningen kun gives af voksne fagpersoner”, fortæller Lone Olesen, og påpeger at EEOs rollemodeller har fingeren på pulsen hvad angår EUD og EUX. De kan dele ud af både egne erfaringer og konkret viden om uddannelsernes indhold: ”Udfordringer med lektier, stemningen på uddannelsesstederne og hvordan det er at være på en læreplads, kan man ikke læse om på eksempelvis ug.dk. Derfor er EEOs rollemodeller et fantastisk tilbud til grundskolerne,” siger Lone Olesen.

Amanda Kjems Hansen er procesoperatør og har været rollemodel siden 2017. Amanda var udfordret i folkeskolen, men er i dag med til at producere livsvigtig medicin til mennesker i hele verden.

”Jeg er rollemodel, fordi jeg vil gerne være med til at nedbryde fordomme, især i forhold til at være kvinde i et mandefag. Desuden ville jeg ønske, at jeg selv havde mødt en rollemodel da jeg gik i folkeskole, som kunne have vist mig, at jeg godt kunne blive til noget,” siger Amanda Kjems Hansen, som oplever stor interesse fra de elever hun møder ude på grundskolerne. Hun håber, at hun kan få dem til at tænke sig om en ekstra gang, og mærke efter inden de vælger en uddannelse.

”Måske vil man gerne være ingeniør, men der er mange veje dertil, og det er ikke altid gymnasiet der er svaret”, siger Amanda Kjems Hansen.

Siden september 2017 har EEOs rollemodeller besøgt over 21.000 elever fra 7.-10. klasse, og har dermed bidraget til at erhvervsuddannelserne har fået en central plads i vejledningen Der er en stigende efterspørgsel på EEO’s rollemodeller, EEO håber derfor, at der fremover er flere virksomheder der får øjnene op for projektets potentiale, og bidrager til rekrutteringen.

”Jo flere rollemodeller vi har, jo flere grundskoleelever og forældre kan vi komme ud til”, siger Maja Mørk.

 

Kontakt

Kender du en, der vil være rollemodel? Eller vil du have besøg af rollemodeller på din skole? Kontakt Mille Neumann, Projektleder på Vejen til en erhvervsuddannelse, T 2510 0046, rollemodel@eeo.dk