Rollemodeller kan bryde unges kønstraditionelle uddannelsesvalg

Af Tea Hammershøj | 6. december 2019 Rollemodeller har mulighed for at bryde med det kønstraditionelle uddannelsesvalg, påpeger ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten "Køn og uddannelsesvalg i 9. klasse" konkluderer, at ungdomsuddannelserne er kønsopdelte, og at drenge og piger griber uddannelsesvalget forskelligt an.

Rollemodellerne, Marie og Mathilde, har begge valgt en uddannelse, der bryder med det kønstraditionelle. Marie er i lære som klejnsmed og Mathilde som industritekniker.


I rapportens resumé nævner EVA følgende om brugen af rollemodeller til at bryde med kønsstereotyper:

 

Det er derfor centralt at åbne de unges mulighedshorisont og at bryde med fastlåste forestillinger om, hvad piger og drenge kan og skal i livet. Her kan det for mange unge handle om at kunne se sig selv i et fag eller en uddannelse, fx ved at have rollemodeller af eget køn at spejle sig i. Der er behov for at fremhæve de gode eksempler, så de unge bliver bedre til – og mere bevidste om – at modvirke de kønsstereotyper, der er indlejret i samfundet.

Vores rollemodeller gør en forskel, når de besøger udskolingselever på grundskolerne. Det kan vi blandt andet se, fordi 85% af skolerne melder tilbage, at eleverne har fået stort udbytte af rollemodellerne besøg. Men vi har også konkrete eksempler på, at rollemodeller, som bryder med det kønstraditionelle uddannelsesvalg, kan udfordre elevernes forestillinger om, hvilke muligheder de har, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

 

“Når Fredrik kan blive social- og sundhedsassistent, så kan jeg også”

En vejleder har fortalt, at en af hans elever har valgt at blive social- og sundhedsassistent, efter vores tidligere rollemodel, Fredrik, havde været på besøg i hans klasse. “Når Fredrik kan blive social- og sundhedsassistent, så kan jeg også,” sagde han til vejlederen.

Vores rollemodel Monica er murer. Hun oplever ofte, at de piger, hun møder ude på grundskolerne, er meget nysgerrige efter at vide, hvordan det er at være kvindelig håndværker. “Jeg husker specielt en pige, hvis far havde et murerfirma, som var helt sikker på, at nu ville hun også gå den vej, som jeg var gået”, fortæller Monica.

Klejnsmeden Marie havde sin lyserøde svejsehjelm med, på et af sine første skolebesøg. “Mange af pigerne syntes det var fedt at se, at der findes mere feminint udstyr. De sagde, at de ellers forbandt kvindelige håndværkere med nogen, der har kort hår, og opfører sig “drenget””, fortæller Marie. Med sit lange lyse hår, er Marie med til at udfordre den forestilling mange unge har om, hvordan en klejnsmed ser ud. Ligesom Monica får hun mange spørgsmål om, hvordan det er at være kvinde i et mandsdomineret fag. Her fornemmer hun, at pigerne åbner mere op for, at håndværkerfag også er en mulighed for dem.

 

Vores rollemodeller bryder kønsopdelingen

Blandt vores rollemodeller har vi mange kvinder, som bryder med den traditionelle kønsopdeling. Flere af dem fortæller, at de er rollemodeller, netop fordi de ønsker at vise andre unge, at man sagtens kan være kvinde i et fag domineret af mænd. Følgende rollemodeller bryder med det kønstraditionelle uddannelsesvalg:

 • Marie – klejnsmed
 • Simone, Therese & Jeanne – tømrere
 • Helene & Mathilde – industrioperatører
 • Monica – murer
 • Amanda & Maria – procesoperatører
 • Anna & Sofie – møbelsnedkere
 • Emilie & Kathrine – elektrikere

 

Pointer fra EVA rapporten

Hos “Vejen til en erhvervsuddannelse” har vi desuden særligt bidt mærke i følgende pointer fra rapporten:

 • De fleste piger og drenge træffer kønstraditionelle uddannelsesvalg. Især når det gælder valg af erhvervsuddannelse: 95% af eleverne på hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” er drenge, og 87% af eleverne på hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” er piger.

 

 • Piger træffer deres uddannelsesvalg før drengene. 62% af pigerne angiver at de har truffet deres uddannelsesvalg mere end et halvt år før ansøgningsfristen, mens det kun gælder for 25% af drengene.

 

 • Flere piger end drenge deler deres uddannelsesovervejelser med venner og familie. 48% af pigerne angiver, at de ofte taler med deres forældre om uddannelse og arbejde. Kun 35% af drengene angiver dette.

 

 • Det er overordnet set de samme faktorer, der har betydning for uddannelsesvalget for drenge og piger. Her er de 4 vigtigste faktorer:
  • At uddannelsen holder mine muligheder åbne
  • At uddannelsen giver gode mulighede for videre uddannelse
  • At uddannelsen kan føre til gode jobmuligheder på længere sigt
  • At uddannelsen giver mig mulighed for at arbejde med det, jeg gerne vil i fremtiden

 

 • Ved spørgsmål om hvad der bedst kunne have hjulpet eleverne i deres overvejelser om uddannelsesvalget nævner 16% af drengene og 26% af pigerne, “Mulighed for at tale med andre unge, der går på forskellige ungdomsuddannelser”.

 

Læs hele rapporten “Køn og uddannelsesvalg i 9. klasse”

 

Kender du udskolingselever, der skal inspireres af rollemodeller inden de vælger ungdomsuddannelse?

Du kan booke rollemodellerne helt gratis