Om indsatsen


‘Vejen til en Erhvervsuddannelse’ er en indsats Erhvervsskolernes ElevOrganisation har kørt siden 2016. Først som et pilotprojekt med støtte fra Undervisningsministeriet, i 2017-2019 med støtte fra Nordea-Fonden og i 2019-2022 med støtte fra VILLUM FONDEN, Tietgenfonden og Grundejernes Investeringsfond.

I juli 2022 blev Vejen til en Erhvervsuddannelse en indsats på finansloven, og det vil vi være frem til slutningen af 2026.

 

Rollemodellerne sætter ansigt på erhvervsuddannelserne

Indsatsen giver elever i 7.-10. klasse mulighed for at møde unge fra erhvervsuddannelserne, som brænder for deres fag, og som med stor passion kan fortælle, hvorfor de er blevet lige netop tømrer, anlægsgartner eller procesoperatør.

Indsatsen består af et landsdækkende korps af unge rollemodeller fra EUD og EUX, der besøger grundskoler i hele landet med oplæg, der kan hjælpe eleverne med at blive mere afklarede i deres uddannelsesvalg.

Gennem personlige fortællinger skaber rollemodellerne et nuanceret billede af erhvervsuddannelserne, samt hvad man har af muligheder med et svendebrev i hånden. De sætter ansigt på dem, der tager en erhvervsuddannelse og inspirerer elever i hele landet med deres faglige stolthed, passion og erfaringer.

Oplægget fra rollemodellerne supplerer den viden, udskolingselever har om en studentereksamen og udvider elevernes horisont, inden de skal vælge en ungdomsuddannelse.

Rollemodellerne holder også oplæg til forældrearrangementer, uddannelsesmesser og andre events. Forældre har en kæmpe indflydelse på deres børns valg af uddannelse, og der er derfor et stort behov for at sikre, at de vejleder deres børn på et oplyst grundlag.

 

Vejen til en Erhvervsuddannelse på finansloven

Den 29. november 2021 blev et bredt politisk flertal i folketinget enige om at forlænge og udvide indsatsen frem til slutningen af 2026. Dermed kom Vejen til en Erhvervsuddannelse på finansloven og har modtaget finansiering af indsatsen, så den kan fortsættes. Med finansieringen følger også en udvidelse af indsatsen, der forventes at fordoble både antallet af rollemodeller og skolebesøg.

Der er stor politisk opbakning til indsatsen, og forskellige politikere udtaler blandt andet:

 • Jeg er virkelig glad for, at rollemodelkorpset får lov at fortsætte. Jeg mener, at vi skal lave meget mere ung-til-ung-vejledning i fremtiden
  – Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre

 

 • Vi skal(red.) understøtte de indsatser, der giver unge smag for erhvervsuddannelserne. Det gør det at møde rollemodeller, man kan spejle sig i, og vi ved, at det gør en forskel for de unge, der overvejer at søge mod erhvervsuddannelserne
  – Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister, Socialdemokratiet.

 

 • Vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at kendskabet til de mange forskellige erhvervsuddannelser udbredes, og at de unge ved at uddannelserne favner bredt
  – Ellen Trane Nørby, Venstre

 

 • Der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for unge, at kunne se og spejle sig i andre unge i forhold til valg af uddannelse. Derfor er vi glade for, at vi nu finder midler til at rollemodelkorpset kan fortsætte
  – Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

 

 • Ingen tvivl om, at det bare giver noget helt andet når de unge i grundskolen kan tale med unge, der selv går på en erhvervsuddannelse. Så fra SF skal der bare lyde et stort tak til EEO og rollemodellerne
  –  Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.

 

 • Konservative Folkeparti er glade for den fælles beslutning om at øge støtten til Erhvervsskolernes ElevOrganisation og deres rigtig gode og effektive arbejde ’Vejen til en Erhvervsuddannelse’”
  – Katarina Ammitzbøl, Konservativt Folkeparti

 

 • Både eleverne og skolerne er rigtig glade for ordningen med rollemodeller, som vi med denne aftale kan fordoble antallet af. Det er vigtigt for virksomhederne og for de unge, der i højere grad får øjnene op for, at der er andre muligheder end at sidde med næsen i bøgerne
  – Henrik Dahl, Liberal Alliance.

Læs mere om folketingets forlængelse af Vejen til en Erhvervsuddannelse her.

 

Rambølls rapport om indsatsen

Rambøll lavede i 2021 en evalueringsrapport af Vejen til en Erhvervsuddannelse, og resultaterne viste, at indsatsen gør en forskel!
Rapporten konkluderer blandt andet:

 • at rollemodellernes besøg giver eleverne mere viden om EUD/EUX
 • at antallet af elever, der overvejer at vælge en erhvervsuddannelse stiger med hele 6 procentpoint efter besøg af rollemodellerne
 • at 100 % af lærere og vejledere vil anbefale andre at få besøg af rollemodellerne
 • at næsten alle rollemodeller vil anbefale andre at bliverollemodel hos EEO

Læs rapporten her.

Erhvervsskolernes Elevorganisation står bag indsatsen

Hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation finder vi det helt essentielt at være med til at give de unge og deres forældre en større viden, som de kan træffe et oplyst uddannelsesvalg på baggrund af. Forskning viser, at de unge ofte er orienterede mod de muligheder, de kender til i forvejen, hvilket understreger behovet for at udfordre dem i valget og udvide deres horisont.  Derudover ønsker vi, at nedbryde de fordomme, som vores elever på erhvervsskolerne møder i deres hverdag og gøre op med uddannelsessnobberiet.

Siden 2016 har EEO’s rollemodeller bidraget til at give de unge et bedre fundament for at vælge ungdomsuddannelse, og mange uu-vejledere og lærere bruger EEO’s rollemodeller som en fast del af vejledningen. Ung-ung formidlingen er unik, og selv den bedste vejleder kan ikke erstatte rollemodellernes indsats.