Om projektet


‘Vejen til en Erhvervsuddannelse’ er et projekt Erhvervsskolernes ElevOrganisation har kørt siden 2016. Først som et pilotprojekt med støtte fra Undervisningsministeriet og i 2017-2019 med støtte fra Nordea-Fonden. I sommeren 2019 fik projektet støtte til at køre videre i 3 år mere. Denne gang med støtte fra VILLUM FONDEN, Tietgenfonden og Grundejernes Investeringsfond.

 

Rollemodellerne sætter ansigt på erhvervsuddannelserne

Projektet giver elever i 7.-10. klasse mulighed for at møde unge fra erhvervsuddannelserne, som brænder for deres fag, og som med stor passion kan fortælle, hvorfor de er blevet lige netop tømrer, anlægsgartner eller procesoperatør.

Projektet består af et landsdækkende korps af unge rollemodeller fra EUD og EUX, der besøger grundskoler i hele landet med oplæg, der kan hjælpe eleverne med at blive mere afklarede i deres uddannelsesvalg.

Gennem personlige fortællinger skaber rollemodellerne et nuanceret billede af erhvervsuddannelserne, samt hvad man har af muligheder med et svendebrev i hånden. De sætter ansigt på dem, der tager en erhvervsuddannelse og inspirerer elever i hele landet med deres faglige stolthed, passion og erfaringer.

Oplægget fra rollemodellerne supplerer den viden, udskolingselever har om en studentereksamen og udvider elevernes horisont, inden de skal vælge en ungdomsuddannelse.

Rollemodellerne holder også oplæg til forældrearrangementer, uddannelsesmesser og andre events. Forældre har en kæmpe indflydelse på deres børns valg af uddannelse, og der er derfor et stort behov for at sikre, at de vejleder deres børn på et oplyst grundlag.

 

Erhvervsskolernes Elevorganisation står bag projektet

Hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation finder vi det helt essentielt at være med til at give de unge og deres forældre en større viden, som de kan træffe et oplyst uddannelsesvalg på baggrund af. Forskning viser, at de unge ofte er orienterede mod de muligheder, de kender til i forvejen, hvilket understreger behovet for at udfordre dem i valget og udvide deres horisont.  Derudover ønsker vi, at nedbryde de fordomme, som vores elever på erhvervsskolerne møder i deres hverdag og gøre op med uddannelsessnobberiet.

Siden 2016 har EEO’s rollemodeller bidraget til at give de unge et bedre fundament for at vælge ungdomsuddannelse, og mange uu-vejledere og lærere bruger EEO’s rollemodeller som en fast del af vejledningen. Ung-ung formidlingen er unik, og selv den bedste vejleder kan ikke erstatte rollemodellernes indsats.