EEO uddanner lokale rollemodeller op til DM i Skills 2021

Af Mette | 19. marts 2020 Når Fredericia Kommune den 4.-6. februar slår dørene op for DM i Skills, er EEO's rollemodeller med helt i front. I et nyt samarbejde med Fredericia Kommune og Skills Denmark skal EEO's rollemodeller være med til at kvalificere de unges uddannelsesvalg i hele Trekantområdet. Det sker gennem ung til ung-vejledning i udskolingen.

Foto: Niels Jørgensen


De positive fortællinger om erhvervsuddannelserne skal styrkes

Samarbejdet mellem Fredericia Kommune, Skills Denmark og EEO sker ud fra en fælles ambition om at styrke de positive fortællinger om erhvervsuddannelserne, så flere træffer uddannelsesvalg på et oplyst og fordomsfrit grundlag.

I Fredericia Kommune ser man DM i Skills som en oplagt anledning til at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelserne. Projektleder fra ‘I Got Skills 2021’, Rikke Hvid, er overbevist om at EEO’s rollemodeller kan bidrage til dette:

 

I Fredericia Kommune og i Trekantområdet glædes vi over samarbejdet med EEO. Vi ønsker at have fokus på positiv og opbyggelig ung til ung-kontakt, og samarbejdet med EEO gør det muligt for os, at bruge et professionelt drevet rollemodelkorps. For os er det en god tryghed, at EEO har erfaring med at drive et erhvervsrettet rollemodelkorps, og vi er glade for at kunne trække på EEO’s ekspertise.

 

Rollemodeller besøger skoler i hele Trekantområdet

Inden DM i Skills skal rollemodellerne besøge en lang række grundskoler i hele Trekantområdet. Det centrale ved besøgene er rollemodellernes personlige fortællinger om deres uddannelsesvalg og deres hverdag på skole og i praktik. Det skal give grundskoleeleverne et mere nuanceret billede af erhvervsuddannelserne og udfordre deres uddannelsesvalg, inden de besøger DM i Skills i Fredericia.

For at kunne besøge så mange skoler i trekantområdet som muligt, opretter EEO, Fredericia Kommune og Skills Denmark et særligt korps af rollemodeller af elever og lærlinge fra Trekantsområdet. De nye rollemodeller skal ligesom EEO’s andre rollemodeller deltage i tre dages uddannelse. Her får de praktiske værktøjer inden for storytelling og bliver klædt på til at holde oplæg foran større og mindre forsamlinger.

Efter DM i Skills, kan rollemodellerne fortsætte i korpset, ligesom alle grundskolerne fortsat kan booke besøg af de lokale rollemodeller gennem EEO. 

 

EEO står for al drift 

I praksis betyder samarbejdet, at EEO kommer til at drive korpset af rollemodeller og afholde de udgifter, der er forbundet med det. Herunder daglig drift, bookinger fra grundskolerne, vagtplaner, kontakt med rollemodellerne, lønkompensation og transport. Fredericia Kommune og Skills Denmark har det primære ansvar for at rekruttere de rollemodeller, der skal indgå i korpset. 

EEO har indgået lignende samarbejder i andre kommuner. I Kolding besøgte rollemodellerne alle 8. klasser i Kommunen i efteråret 2019, mens alle 8. klasser i Aabenraa netop har haft besøg af rollemodeller for andet år i træk. I Hillerød får 7. klasserne hvert år besøg af EEO’s rollemodeller hen over en uge. Samtlige samarbejder er foregået via den kommunale ungeindsats (tidligere UU), i forbindelse med planlagte kollektive uddannelsesdage for årgangene. 

 

Vil du samarbejde?

Er du interesseret i at indgå samarbejde med EEO’s rollemodeller kan du kontakte projektleder Mille Neumann på mail: mille@eeo.dk eller telefon 25 10 00 46.

Vil du booke rollemodellerne til et besøg kan du gøre det her.

DM i Skills 2021 løber af stablen den 4. – 6. februar i Messe C i Fredericia, hvor EUD-elever fra hele landet dyster om at blive Danmarks bedste murer, maler, bager m.m. Der er gratis adgang alle dage. Læs mere på Skills Denmarks hjemmeside.