Book skolebesøg

Få gratis besøg af rollemodeller på din skole

 

Hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation tilbyder vi 7.-10. klasser i hele landet gratis besøg af to unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne.

Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse, hverdagen som lærling og fremtidsmuligheder, vil rollemodellerne udfordre og nuancere elevernes valg af ungdomsuddannelse.

For at eleverne får mest ud af besøget, anbefaler vi, at man booker til én-to klasser ad gangen i 90 minutter. Rollemodellerne kan holde op til tre oplæg på én dag.

 

Elevernes udbytte
Sådan foregår besøget
Hent folderen
Forældrearrangementer
Uddannelsesmesser
Forberedelsesmateriale
Ofte stillede spørgsmål

Elevernes udbytte


Rollemodellernes oplæg er et supplement til uddannelsesvejledningen. Formålet er at inspirere eleverne og bidrage til, at de vælger ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag.

Alle rollemodeller har fået professionel træning i at fortælle om deres uddannelsesvalg og deres fag, og i at gå i dialog med eleverne.

Formålet med rollemodellernes oplæg er at vise eleverne, at EUD og EUX er seriøse og attraktive muligheder, som bør opfattes på lige fod med for eksempel STX og HHX.

Elevernes udbytte:

 • Større viden om EUD og EUX
 • Inspiration til at træffe uddannelsesvalg efter eget ønske og forudsætninger
 • Mulighed for at stille spørgsmål og snakke med en elev på en erhvervsuddannelse
 • Indsigt i sammenhænge mellem en EUD/EUX og jobmuligheder
 • Indsigt i sammenhænge mellem en EUD/EUX og muligheder for videreuddannelse

“Det var dejligt at høre to meget ærlige og forskellige historier. Rollemodellerne gav meget af sig selv, og deres besøg har gjort flere elever nysgerrige på EUD”.

Lærer fra Region Hovedstaden, oktober 2019

 

Sådan foregår besøget


Et besøg på 90 minutter indeholder:

 • Kort introduktion til EUD og EUX
 • Rollemodellernes personlige fortællinger
 • 10 minutters pause
 • EUD spil: Gæt en uddannelse
 • Dialog med eleverne om uddannelsesvalget
 • Nysgerrighedsøvelse

 

Et besøg på 45 minutter indeholder:

 • Rollemodellernes personlige fortællinger
 • Kort dialog om uddannelsesvalget

 

Obs: Er der mere end 70 elever til oplægget, kan du kun vælge 45 minutter.

Når du booker et skolebesøg, kommer der to rollemodeller fra forskellige fag og holder oplæg. Du kan ikke selv vælge rollemodellerne, men du kan komme med ønsker.

Vær opmærksom på, at rollemodellerne ikke er vejledere. De er eksperter i deres egne oplevelser og erfaringer, men kan ikke altid svare på praktiske og tekniske spørgsmål om EUD og EUX. Her henviser rollemodellerne til UU-vejlederen og ug.dk.

Vær opmærksom på at støtte rollemodellerne undervejs med at skabe ro og gode rammer for oplægget fra start til slut. Du kan bidrage til oplægget ved at stille spørgsmål, hvis eleverne ikke selv gør det.

10-14 dage før besøget modtager du en påmindelse. Her vil det fremgå, hvilke rollemodeller skolen får besøg af.

Efter besøget vil du modtage en e-mail, hvor vi beder dig evaluere besøget.

Hent folderen

Hent vores folder og hjælp os med at sprede budskabet i dit netværk. Vi har også mulighed for at sende foldere på tryk. Kontakt rollemodel@eeo.dk.

- Hent folderen her

“Alle mine elever havde en forestilling om, hvad de skal efter endt folkeskole – det blev der rokket ved”.

Lærer fra Region Syddanmark, oktober 2019Forældrearrangementer

Med personlige fortællinger om uddannelsesvalg og fremtidsmuligheder, vil rollemodellerne udfordre forældrenes drømme om deres barns fremtid.

Mange forældre kender ikke til de mange muligheder en erhvervsuddannelse kan føre med sig og tror, at en gymnasial uddannelse altid er at foretrække. Rollemodellernes budskab til forældrene er, at EUD og EUX er seriøse og attraktive muligheder, som kan bane vejen for et godt job, videre- og efteruddannelse og iværksætteri.

Skriv til booking@eeo.dk, hvis du er interesseret i at booke rollemodeller til et forældrearrangement.


Uddannelsesmesser

Vores rollemodeller deltager gerne som oplægsholdere til uddannelsesmesser og andre større events. Vi har rollemodeller, som er trænede til at holde oplæg på store scener, og som kan fortælle om deres vej til en erhvervsuddannelse og deres fag på helt ned til 7 minutter. Skriv til booking@eeo.dk for nærmere aftale.

Stand på uddannelsesmesser:
Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om vores rollemodeller kan skabe værdi på uddannelsesmesser. Pt. deltager vi ikke med en stand.
“Det var fint at finde ud af, at der er så mange veje, man kan tage. Jeg lærte helt klart noget, og halvdelen af uddannelserne vidste jeg jo knap nok fandtes”.

Elev, 7. klasse fra Viby J.

Forberedelsesmateriale

Det kan være en god idé at forberede eleverne på besøget. Forberedelse til besøget er en opfordring, men ikke et krav.

Materialet kan også bruges som inspiration til elever eller klasser, som har haft besøg af rollemodeller, og gerne vil undersøge erhvervsuddannelserne nærmere efter besøget.

- Hent forberedelsesmateriale

Ofte stillede spørgsmål


Hvis du ikke er fleksibel med datoerne og skal booke til mange skoler, er det en god idé at booke så snart et nyt skoleår er begyndt – eller før det. Skal du booke til en enkelt eller to skoler, anbefaler vi at du booker senest 2 måneder før den ønskede dato. Booker du med kort varsel, vil vi naturligvis forsøge at imødekomme din booking så vidt muligt.


Forberedelse er ikke et krav, men kan være en god idé, især til de klasser, der har meget begrænset viden om EUD og EUX. Vi har udarbejdet dette forberedelsesmateriale, som du frit kan benytte. Materialet er til inspiration og bør tilpasses med udgangspunkt i den enkelte klasses viden og eventuelle tidligere vejledningsforløb.


Et optimalt besøg af rollemodellerne varer 90 minutter. Alternativt kan du vælge, at det kun skal vare 45 minutter. Booker du et besøg med mere end 70 elever, varer det kun 45 minutter, da rollemodellerne ikke har mulighed for at gå i dialog med eleverne på samme måde i så store grupper. Vil du gerne booke rollemodeller af anden varighed, skal du skrive det i bookingformularen.


Når din booking er godkendt af vores projektkoordinator, modtager du en bookingbekræftelse med praktiske informationer om besøget. Læs den grundigt. Hvis vi ikke kan imødekomme den ønskede dato, kontakter vi dig. Der går højest 3 hverdage, før du modtager svar på din booking. Du modtager desuden en påmindelse på e-mail 10-14 dage før besøget, hvor det fremgår, hvilke to rollemodeller der kommer og holder oplæg.


Langt de fleste af vores rollemodeller er stadig elever eller lærlinge. De der er færdigudlærte, er højest 28 år, og er typisk rollemodeller, fordi de har været med længe og derfor er blevet rigtig dygtige rollemodeller, som eleverne har stor glæde af.


Det er ikke muligt at booke bestemte rollemodeller, men ønsker er altid velkomne. Skriv som kommentar i bookingformularen, hvilke fag eller områder eleverne er mest interesserede i at høre om. Vi vil altid forsøge at imødekomme dine ønsker.